You are here

Jacques Lemans

            JACQUES LEMANS được thành lập vào năm 1975 tại St. Veit an der Glan, Áo bởi anh em Alfred và Norbert Riedl với mục tiêu tạo ra được những chiếc đồng hồ chất lượng nhất. Với kiểu dáng thiết kế đa dạng, luôn dựa trên nhịp đập của thời gian, tất cả đều chờ đợi những người đam mê thứ phụ kiện này. Jacques Lemans chắc chắn là chiếc đồng hồ hoàn hảo cho mọi khoảng khắc. Chất lượng, sự sáng tạo, và đam mê cho thứ hàng hóa xa xỉ nhất - thời gian - là những gì mà Jacques Lemans đại diện. Jacques Lemans là một công ty gia đình và hoàn toàn độc lập trong mọi việc. Từ tầm nhìn tới những bản nháp rồi thiết kế hoàn chỉnh, từ quá trình sản xuất tới kiểm định chất lượng, mọi thứ đề được tự sản xuất. Những sáng tạo nổi bật liên tiếp trong thiết kế và kĩ thuật đã tạo nền móng cho sự thành công khắp thế giới của thương hiệu Áo này.