You are here

Citizen

Citizen Holdings Co., Ltd là công ty cốt lõi của tập đoàn Nhật Bản toàn cầu đặt tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ban đầu, công ty được thành lập như là Viện nghiên cứu đồng hồ Shokosha vào năm 1998, và được biết đến như là nhà máy sản xuất Máy tiện công cụ chính xác Cincom và đồng hồ Citizen. Tên thương hiệu có nguồn góc từ 1 chiếc đồng hồ Citizen bỏ túi được bán vào năm 1924. Ngày nay, Citizen đã trở thành một trong những công ty sản xuất đồng hồ lớn nhất trên thế giới. Đặc biệt, hãng này nổi tiếng với sản phẩm đồng hồ Eco-Drive.